Hello Kids – Orange ,  Shyam Nagar , Kanpur , Uttar PradeshPre School Name: Hello Kids – Orange ,  Shyam Nagar , Kanpur
Address: Shraddha-Saburi, Plot No-32, E-Block, Shyam Nagar, Kanpur – 208013
Phone: 9452213951 / 9839024122
Contact Person:  Ms.Ragini Prashant
Website:
Branches:  Shyam Nagar
Location: Kanpur
Email: hellokidsorange@hellokids.co.in